giovedì 16 ottobre 2014

L'assassino ogni volta che parlava aveva l'alibi pesante.